Decal ban cam nhiet Avery Fasson MW0066
zoom_in
  • Decal ban cam nhiet Avery Fasson MW0066

Avery Fasson MW0066

Decal bán cảm nhiệt (Indirect thermal)

Thương hiệu : FASSON® Có logo

Mã sản phẩm : ITWG-V0066F (MW0066)

Giấy cảm nhiệt gián tiếp, keo nước, đế trắng glassine. (Transtherm Plus/S1010/BG40Wh Imp)

Kích thước Khổ chuẩn (mxm) : 1.525 x ≤ 2,000

Kích thước chiều rộng : Cắt theo khổ khách hàng yêu cầu với chiều dài cố định khác nhau cho từng yêu cầu.

Nếu bạn có yêu cầu hay cần hỗ trợ hãy liên hệ với chúng tôi.
Phone : 0888-437-434
Email : gmp@giaminhpham.com

Decal bán cảm nhiệt (Indirect thermal)

Thương hiệu : FASSON® Có logo

Mã sản phẩm : ITWG-V0066F (MW0066)

Giấy cảm nhiệt gián tiếp, keo nước, đế trắng glassine. (Transtherm Plus/S1010/BG40Wh Imp)

Kích thước Khổ chuẩn (mxm) : 1.525 x ≤ 2,000

Kích thước chiều rộng : Cắt theo khổ khách hàng yêu cầu với chiều dài cố định khác nhau cho từng yêu cầu.

Nếu bạn có yêu cầu hay cần hỗ trợ hãy liên hệ với chúng tôi.
Phone : 0888-437-434
Email : gmp@giaminhpham.com

Fasson MW0066

Thông tin chi tiết

Chất liệu
Thermal - Nhiệt
Màu sắc
Trắng
Kích Thước
Tùy theo yêu cầu khách hàng

Tham Chiếu Cụ Thể

Sản phẩm mới

Write a review

Avery Fasson MW0066

Avery Fasson MW0066

Decal bán cảm nhiệt (Indirect thermal)

Thương hiệu : FASSON® Có logo

Mã sản phẩm : ITWG-V0066F (MW0066)

Giấy cảm nhiệt gián tiếp, keo nước, đế trắng glassine. (Transtherm Plus/S1010/BG40Wh Imp)

Kích thước Khổ chuẩn (mxm) : 1.525 x ≤ 2,000

Kích thước chiều rộng : Cắt theo khổ khách hàng yêu cầu với chiều dài cố định khác nhau cho từng yêu cầu.

Nếu bạn có yêu cầu hay cần hỗ trợ hãy liên hệ với chúng tôi.
Phone : 0888-437-434
Email : gmp@giaminhpham.com