Công ty TNHH Gia Minh Phạm & Decal Avery Fasson sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí tất cả các đơn hàng của quý khách trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

* Trong phạm vi TP.Hồ Chí Minh :

 • Đối với giấy Decal trắng :

 1. Thời gian quý khách nhận được hàng sẽ theo yêu cầu của khách hàng kể từ khi xác nhận đặt hàng. Nếu không có bất cứ yêu cầu gì về thời gian cụ thể, công ty sẽ giao hàng trong khoảng từ 4 - 5 ngày đối với giấy decal không phải là kích thước chuẩn thường dùng, từ khi xác nhận đơn hàng để đảm bảo tính chất đóng gói, bảo quản vận chuyển đúng quy trình.

 2. Thời gian quý khách nhận được hàng sẽ theo yêu cầu của khách hàng kể từ khi xác nhận đặt hàng. Nếu không có bất cứ yêu cầu gì về thời gian cụ thể, công ty sẽ giao hàng trong khoảng từ 1 - 2 ngày đối với giấy decal là kích thước chuẩn thường dùng và có stock sẵn tại kho xưởng của Decal Fasson và kho công ty Gia Minh Phạm, từ khi xác nhận đơn hàng để đảm bảo tính chất đóng gói, bảo quản vận chuyển đúng quy trình.

 • Đối với giấy Decal màu / nhuộm màu :

 1. Thời gian quý khách nhận được hàng sẽ theo yêu cầu của khách hàng kể từ khi xác nhận đặt hàng. Nếu không có bất cứ yêu cầu gì về thời gian cụ thể, công ty sẽ giao hàng trong khoảng từ 7 - 10 ngày đối với giấy decal không phải là kích thước chuẩn thường dùng, từ khi xác nhận đơn hàng để đảm bảo tính chất đóng gói, bảo quản vận chuyển đúng quy trình.

 2. Thời gian quý khách nhận được hàng sẽ theo yêu cầu của khách hàng kể từ khi xác nhận đặt hàng. Nếu không có bất cứ yêu cầu gì về thời gian cụ thể, công ty sẽ giao hàng trong khoảng từ 2 - 3 ngày đối với giấy decal là kích thước chuẩn thường dùng và có stock sẵn tại kho xưởng của Decal Fasson và kho công ty Gia Minh Phạm, từ khi xác nhận đơn hàng để đảm bảo tính chất đóng gói, bảo quản vận chuyển đúng quy trình.

 • Đối với Ribbon mực in :

 1. Thời gian quý khách nhận được hàng sẽ theo yêu cầu của khách hàng kể từ khi xác nhận đặt hàng. Nếu không có bất cứ yêu cầu gì về thời gian cụ thể, công ty sẽ giao hàng trong khoảng từ 5 - 6 giờ (trong ngày) đối với Ribbon mực là kích thước chuẩn thường dùng và có stock sẵn tại kho xưởng của Decal Fasson và kho công ty Gia Minh Phạm, từ khi xác nhận đơn hàng để đảm bảo tính chất đóng gói, bảo quản vận chuyển đúng quy trình.

 2. Thời gian quý khách nhận được hàng sẽ theo yêu cầu của khách hàng kể từ khi xác nhận đặt hàng. Nếu không có bất cứ yêu cầu gì về thời gian cụ thể, công ty sẽ giao hàng trong khoảng từ 1 - 2 ngày đối với Ribbon mực không phải là kích thước chuẩn thường dùng và không có stock sẵn tại kho xưởng của Decal Fasson và kho công ty Gia Minh Phạm, từ khi xác nhận đơn hàng để đảm bảo tính chất đóng gói, bảo quản vận chuyển đúng quy trình.

* Giao hàng / Vận chuyển Ngoại tỉnh :

 • Các khu vực, tỉnh thành ngoài TP.Hồ Chí Minh. Công ty sẽ chuyển phát nhanh Đảm bảo thông qua các đơn vị vận chuyển uy tín, hoặc đơn vị vận chuyển quý khách hàng chỉ định.

 • Thời gian quý khách nhận được hàng sẽ theo yêu cầu của khách. Nếu không có bất cứ yêu cầu gì về thời gian, khách hàng sẽ nhận được hàng trong khoảng từ 1 đến 3 ngày cộng thêm so với khu vực TP.HCM.