Lọc Theo

Thẻ Treo

Thẻ treo Hand Tags gắn quần áo

Thẻ treo (Hand Tags) hay còn gọi là price tag, thẻ treo quần áo, nhãn mác quần áo, thẻ treo sản phẩm. Price tag có tác dụng đúng như các tên của nó là dùng để treo giá, giới thiệu giá cả, tên gọi, thông tin cần thiết cho khách hàng. Các thông tin trên thẻ treo thường là giá cả, tên mặt hàng, thành phần cơ bản, cách sử dụng sản phẩm.

Sorry for the inconvenience.

Search again what you are looking for