List of products by brand Ricoh

Ribbon mực in nhiệt thương hiệu RICOH (Japan) với đầy đủ các chất liệu từ Wax, Wax/Resin, Resin. Đầy đủ kích thước cuộn chuẩn hoặc kích thước theo yêu cầu của khách hàng.

Ribbon mực in nhiệt thương hiệu RICOH (Japan) với đầy đủ các chất liệu từ Wax, Wax/Resin, Resin. Đầy đủ kích thước cuộn chuẩn hoặc kích thước theo yêu cầu của khách hàng.