Thẻ Treo

Thẻ treo (Hand Tags) hay còn gọi là price tag, thẻ treo quần áo, nhãn mác quần áo, thẻ treo sản phẩm. Price tag có tác dụng đúng như các tên của nó là dùng để treo giá, giới thiệu giá cả, tên gọi, thông tin cần thiết cho khách hàng. Các thông tin trên thẻ treo thường là giá cả, tên mặt hàng, thành phần cơ bản, cách sử dụng sản phẩm.

Thẻ treo Hand Tags gắn quần áo

Rất tiếc về sự bất tiện này.

Tìm kiếm lại những gì bạn đang tìm