Tem Nhãn Vải

Tem nhãn vãi, nhãn mác quần áo bằng các loại chất liệu như: satin, cotton, ruybang. Độ bền của các nhãn từ cao tới thấp: nhãn dệt > nhãn cotton > nhãn sattin > nhãn nylon. Chất lượng và số lượng như yêu cầu.

Rất tiếc về sự bất tiện này.

Tìm kiếm lại những gì bạn đang tìm