Decal Avery Fasson AW0339F
zoom_in
  • Decal Avery Fasson AW2089
  • Decal Avery Fasson AW0339F

Avery Fasson AW0378F-N

DECAL chuyển nhiệt Fasson AW0378F-N

Mã sản phẩm : CPWG-V0378F-N

Thương hiệu : FASSON®

Giấy trắng mờ, keo nóng, đế trắng glassine. Chất kết dính cao.

Giấy bóng mờ (Coated Paper) (Fascoat 2 FSC/S2045N/ BG40WH Imp, Hot Melt)

Kích thước Khổ chuẩn (mxm) : 1.525 x ≤ 2,000

Kích thước chiều rộng : Cắt theo khổ khách hàng yêu cầu với chiều dài cố định khác nhau cho từng yêu cầu.

Fasson V0378F-N

Nếu bạn có yêu cầu hay cần hỗ trợ hãy liên hệ với chúng tôi.
Phone : 0888-437-434
Email : gmp@giaminhpham.com

DECAL chuyển nhiệt Fasson AW0378F-N

Mã sản phẩm : CPWG-V0378F-N

Thương hiệu : FASSON®

Giấy trắng mờ, keo nóng, đế trắng glassine. Chất kết dính cao.

Giấy bóng mờ (Coated Paper) (Fascoat 2 FSC/S2045N/ BG40WH Imp, Hot Melt)

Kích thước Khổ chuẩn (mxm) : 1.525 x ≤ 2,000

Kích thước chiều rộng : Cắt theo khổ khách hàng yêu cầu với chiều dài cố định khác nhau cho từng yêu cầu.

Fasson V0378F-N

Nếu bạn có yêu cầu hay cần hỗ trợ hãy liên hệ với chúng tôi.
Phone : 0888-437-434
Email : gmp@giaminhpham.com

Fasson AW0378F-N

Thông tin chi tiết

Chất liệu
HAL - Thường
Màu sắc
Trắng
Kích Thước
Tùy chọn theo yêu cầu

Tham Chiếu Cụ Thể

Sản phẩm mới

Write a review

Avery Fasson AW0378F-N

Avery Fasson AW0378F-N

DECAL chuyển nhiệt Fasson AW0378F-N

Mã sản phẩm : CPWG-V0378F-N

Thương hiệu : FASSON®

Giấy trắng mờ, keo nóng, đế trắng glassine. Chất kết dính cao.

Giấy bóng mờ (Coated Paper) (Fascoat 2 FSC/S2045N/ BG40WH Imp, Hot Melt)

Kích thước Khổ chuẩn (mxm) : 1.525 x ≤ 2,000

Kích thước chiều rộng : Cắt theo khổ khách hàng yêu cầu với chiều dài cố định khác nhau cho từng yêu cầu.

Fasson V0378F-N

Nếu bạn có yêu cầu hay cần hỗ trợ hãy liên hệ với chúng tôi.
Phone : 0888-437-434
Email : gmp@giaminhpham.com